Zdeněk Mézl, jeden z nejlepších světových dřevorytců 20. století