Mezinárodně uznávané zkratky grafických technik

Originální techniky tisku z hloubky

C slepotisk (ražba)
C1 oceloryt
C2 mědirytina
C3 lept
C4 suchá jehla
C5 akvatinta
C6 měkký kryt
C7 mezzotinta
C8 rytina pro tisk z hloubky do plastu

Reprodukční techniky tisku z hloubky

P3 heliogravura, fotogalvanografie
P4 průmyslová fotogravura, rotogravura
P10 lept do oceli, ocelotisk

Originální techniky tisku z výšky

X reliefní tisk bez barvy
X1 dřevořez
X2 dřevoryt
X3 linoryt
X4 tisk z výšky z kovových rytých, nebo leptaných štočků
X5 tisk z výšky z kovových štočků zhotovených pro tisk z hloubky
X6 tisk z výšky ze štočků zhotovených z jiných materiálů
X7 tisk kamenným pečetítkem (čínský tisk)

Reprodukční techniky tisku z výšky

T knihtisk (ze sázených liter)
T1 linotyp (tisk z nepřímé řádkové sazby)
T2 fotoxylografie (faximile dřevorytu)
T3 gumové razítko
P1 čárový štoček, klišé vyrobený ručně, nebo fotomechnicky
P2 rastrový štoček, klišé (stereotypie, autotypie, fotozinkografie)

Originální techniky tisku z plochy, šablon a elektronické techniky

L litografie
L1 autografie, litografický přenos
L3 zinkografie z plochy
L4 algrafie (tisk z aluminia)
P8 přímá fotografie, hologram
S šablona
S1 serigrafie (sítotisk)
S2 šablona na batice
S3 katazome (průtisk přes naolejovaný papír)
S4 kappa (katazome s použitím šťávy z kaki, diospiros kaki)
CAD, CGD originální počítačová grafika

Reprodukční techniky tisku z plochy

P fotomechanický postup
P5 světlotisk
P6 fotolitografie, fotochrom (průmyslový litografický přenos)
P7 ofset
P9 fotosítotisk
CRD počítačová reprodukce
Y fotokopie

Ostatní symboly

U další techniky mimo výše uvedených včetně frotáže, čínské frotáže, ruzných způsobů průpisu a kolografie
mon. monotyp
col. ručně kolorováno

 

U kombinovaných technik se musí jednotlivé značky (symboly) oddělovat znaménkem +, např: C2+C3+C5